You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Alina"

6x22 x wys. 70 cm


Jed­na z no­wych pro­po­zy­cji cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się smu­kło­ścią i pro­sto­tą li­nii. Z wy­ko­rzy­sta­niem form zie­lo­nych mo­że być efek­tow­ną ozdo­ba każ­de­go oto­cze­nia.
WAGA:

110 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

6

WAGA PALETY:

660 kg