You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGOFossano

Φ 135 x wys. 44,5 cm /Φ 145 x wys. 44,5 cm


Oka­za­ła pro­sta w for­mie do­sto­so­wa­na do przed­sta­wie­nia „zie­lo­nej wy­spy” co w efek­cie upięk­szy i uatrak­cyj­ni prze­strzeń. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka es­te­tycz­nie wkom­po­nu­je się w ca­łość.
WAGA:

300/310 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

1/1

WAGA PALETY:

300/310 kg