You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Kosa"

Φ 61 x wys. 81 cm


Donica parkowa o średnicy 61 cm. oraz wyskości 81cm. wykonana w technologi betonu płukanego. Do­sko­na­ła for­ma uzu­peł­nie­nia oto­cze­nia z moż­li­wo­ścią wy­ko­rzy­sta­nia form zie­lo­nych. Z ła­two­ścią łą­czy się z ele­men­ta­mi ogro­dzeń, pły­tek, scho­dów i z za­bu­do­wą po­se­sji.
WAGA:

185 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

2

WAGA PALETY:

370 kg