You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Mira"

Φ 95 x wys. 50 cm


Dzię­ki ofe­ro­wa­nej sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­rów za­pew­ni każ­dej kom­po­zy­cji przy­jem­ny, es­te­tycz­ny wy­gląd. Za­sto­so­wa­na przy par­kin­gu, na chod­ni­ku czy ta­ra­sie uatrak­cyj­ni każ­dą prze­strzeń.
WAGA:

270 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

2

WAGA PALETY:

540 kg