You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Regina"

170 x 50 x wys. 50 cm


Do­ni­ca Regina — jej for­ma po­zwa­la na za­sto­so­wa­nie na­sa­dzeń z sze­ro­kiej gamy zie­le­ni, do wy­ko­rzy­sta­nia na du­żych po­wierzch­niach.
WAGA:

420 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

2

WAGA PALETY:

840 kg