STYL-BET PRODUCENT MAŁEJ ARCHITEKTURY- Punkt czerpania wody "Cracov" - betonowe punkty czerpania wody, punkty czerpania wody z betonu
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Inne produkty z betonu płukanegoPunkt czerpania wody "Cracov"

wymiary misy:Ø 60 x wys. 90 cm / wymiary całkowite:124 x 60 x wys. 77 cm


Betonowy punkt czerpania wody do wykorzystania w miej­scach pu­blicz­nych ta­kich jak cmen­ta­rze ko­mu­nal­ne, ogro­dy dział­ko­we i inne.
WAGA:

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

WAGA PALETY: