You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

STOŁY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGOStół "Wisa" deco

140 x 60 x wys. 75 cm


S­tół W­isa jest nas­zym nowym prod­uktem stwo­rzonym w techno­logi b­etonu architek­tonicznego. Pro­dukt do­stępny jes­t w b­ogatej pa­lecie ko­lorystycznej.
WAGA:

200 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

5

WAGA PALETY:

1.000 kg