You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Aga"

3x40 x wys. 40 cm


Pro­po­zy­cja z se­rii DO­NIC PRI­MA. Po­zwa­la w po­łą­cze­niu z po­zo­sta­ły­mi do­ni­ca­mi z tej se­rii two­rzyć kom­po­zy­cje z zie­le­nią. Mo­że tez sta­no­wić ma­ły ele­ment de­ko­ra­cyj­ny przy za­bu­do­wach lek­kich.
WAGA:

68 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

12

WAGA PALETY:

816 kg