You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO


Duża donica wykonana w technologii betonu barwionego, impregnowana powierzchniowo.

Donica "Iryda" deco

125 x 50 x wys. 40 cm

Za­pew­nia du­żą moż­li­wość wy­ko­rzy­sta­nia róż­no­rod­nych form zie­lo­nych. Jak po­zo­sta­łe donice z tej se­rii do­sko­na­le ko­lo­ry­stycz­nie uzu­peł­nia każ­dą prze­strzeń. Jej dopełnienie stanowią donice Irma oraz Irmina. Zobacz również bogatą ofertę innych kształtów betonowych donic zewnętrznych: donice prostokątne, donice kwadratowe, donice okrągłe, donice o niestandardowych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 275 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 550 kgWzory i kolory:

Beton barwiony