You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Berta to duża betonowa donica wykonana w technologii betonu płukanego.

Donica "Berta"

100 x 100 x wys. 60 cm

Propozycja dla klien­tów wy­ma­ga­ją­cych du­żych, ob­szer­nych form do wy­eks­po­no­wa­nia zie­le­ni. Pro­po­no­wa­na do za­sto­so­wa­nia przy bu­dyn­kach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, par­kin­gach, pla­cach itp. Zobacz również donice miejskie w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 889 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1
WAGA PALETY: 889 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U