You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Agata to prostokątna donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego.

Donica "Agata"

120 x 50 x wys. 40 cm

Donica miejska Agata wykonana w technologii betonu płukanego. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Firma
STYL-BET producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA:

320 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

4

WAGA PALETY:

1.280 kg