You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Donica Aldona to betonowa donica wykonana w technologii betonu płukanego

Donica "Aldona"

120 x 60 x wys. 60 cm

Do­ni­ca Al­do­na — jej for­ma po­zwa­la na za­sto­so­wa­nie na­sa­dzeń z sze­ro­kiej gamy zie­le­ni, do wy­ko­rzy­sta­nia na du­żych po­wierzch­niach, rów­nież w kom­ple­cie z do­ni­cą Ada. Firma STYL-BET posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 420 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 840 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U