You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Agata - sześciokątna donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego.

Donica "Aleksandra"

6x40 x wys. 53 cm

Donica miejska Aleksander to pro­po­zy­cja fir­my do wy­ko­rzy­sta­nia więk­szych ele­men­tów zie­lo­nych. Swo­ją for­mą i bo­ga­tą ofer­tą ko­lo­rów sta­no­wić mo­że do­sko­na­ły ele­ment uzu­peł­nia­ją­cy prze­strzeń ogro­dów, pla­ców, skwe­rów, bu­dyn­ków uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Firma STYL-BET producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 230 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4
WAGA PALETY: 920 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U