You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Alicja"

6x40 x wys. 40 cm

Alicja - betonowa donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego. Prezentowana donica po­sia­da otwór od­wad­nia­ją­cy oraz głę­bo­kie ko­ry­to po­zwa­la­ją­ce sto­so­wać za­rów­no ma­łe jak i du­że kom­po­zy­cje zie­le­ni. Cha­rak­te­ry­stycz­ną ce­chą donicy Alicji jest współ­cze­sna li­nia, a geo­me­trycz­ne kształ­ty wy­ro­bu da­ją nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści usta­wie­nia. Firma STYL-BET producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 175 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 4
WAGA PALETY: 700 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U