You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Dzwonek D to okrągłą donica miejska przeznaczona do użytku zewnętrznego.

Donica "Dzwonek D"

Φ 57 x wys. 46 cm

Dzwonek D to betonowa donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego którą harakteryzuje, lek­ka for­ma dla za­sto­so­wa­nia de­li­kat­nej zie­le­ni. Pro­po­no­wa­na do za­sto­so­wa­nia w ogro­dach przy­do­mo­wych, obiek­tach ga­stro­no­micz­nych i in­nych. Firma STYL-BET producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.
WAGA: 111 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 8
WAGA PALETY: 888 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U