You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Okrągła donica Forca wykonana w technologii betonu płukanego. Dostępna w ofercie producenta betonowych donic miejskich - firmy STYL-BET

Donica Forca

Φ 92 x wys. 32 cm

Donica Forca to pro­po­zy­cja do wy­ko­rzy­sta­nia na więk­szej prze­strze­ni z ele­men­ta­mi zie­lo­ny­mi — moż­li­wość sa­dze­nia ro­ślin i krze­wów wie­lo­se­zo­no­wych. Do­sko­na­ła do uzu­peł­nie­nia gma­chów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, pla­ców, skwe­rów. Firma STYL-BET producent małej architektury betonowej posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach np.: donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 135 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 270 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U