You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Donica miejska Largo 3 wykonana w technologii betonu płukanego - dostępna w bogatej ofercie kolorystycznej kolorów kruszyw naturalnych.

Donica "Largo 3"

55 x 40 x wys. 45 cm

Largo 3 - niska wersja prostokątnej donicy z rodziny produktów Largo. Cechą charakterystyczną produktów z tej serii jest to, że powierzchnia betonu została wzbogacona o elementy drewniane. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach. Zobacz również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 125 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 6
WAGA PALETY: 750 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U
Drewno