You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Donica betonowa zaprojektowana w klasycznym stylu, wykonana w technologii betonu płukanego

Donica "Magda"

Φ 59 x wys. 40 cm

Okrągła donica Magda to do­sko­na­ła for­ma uzu­peł­nie­nia oto­cze­nia z moż­li­wo­ścią wy­ko­rzy­sta­nia form zie­lo­nych. Z ła­two­ścią i es­te­tycz­ny­mi efek­ta­mi łą­czy się z ele­men­ta­mi ogro­dzeń, pły­tek, scho­dów i z za­bu­do­wą po­se­sji. W ofercie posiadamy również donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 90 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 8
WAGA PALETY: 720 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U