You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Maja"

Φ 40 x wys. 30 cm

Do­ni­ca uzu­peł­nio­na zie­le­nią do­sko­na­le har­mo­ni­zu­je z po­zo­sta­ły­mi wy­ro­ba­mi na­szej fir­my, np. z płyt­ką chod­ni­ko­wą, scho­da­mi, ogro­dze­niem. Jed­no­cze­śnie mo­że sta­no­wić od­dziel­ny ele­ment de­ko­ra­cyj­ny. W ofercie posiadamy również donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 37 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 18
WAGA PALETY: 666 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U