You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Okrągła donica wykonana w technologii betonu płukanego

Donica "Malina"

Φ 90 x wys. 46 cm

Ko­lej­na pro­po­zy­cja do­ni­cy z se­rii M. Po­jem­ność po­zwa­la na skom­po­no­wa­nie zie­le­ni przy wy­ko­rzy­sta­niu du­żych i ma­łych form zie­lo­nych. Pro­po­no­wa­na do za­sto­so­wa­nia przy bu­dyn­kach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, pla­cach, skwe­rach itp. W ofercie posiadamy również donice okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 128 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 256 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U