You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Donica parkowa wykonana w całości z betonu. Wykończona w technologii betonu płukanego.

Donica "Mira"

Φ 95 x wys. 50 cm

Dzię­ki ofe­ro­wa­nej sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­rów za­pew­ni każ­dej kom­po­zy­cji przy­jem­ny, es­te­tycz­ny wy­gląd. Za­sto­so­wa­na przy par­kin­gu, na chod­ni­ku czy ta­ra­sie uatrak­cyj­ni każ­dą prze­strzeń. W ofercie firmy STYL-BET znajdują się także donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 270 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 2
WAGA PALETY: 540 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U