You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Monika"

Φ 40 x wys. 19 cm

Do­ni­ce jak i inne ele­men­ty ma­łej ar­chi­tek­tu­ry bę­dą­ce w ofer­cie na­szej fir­my ce­chu­je sze­ro­ka gama ko­lo­rów fak­tu­ry, któ­rą sta­no­wią barw­ne żwi­ry i gry­sy. Zobacz rónież donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 16 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 24
WAGA PALETY: 384 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U