DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Donica Roza 160 wykonana w technologii betonu płukanego. Dostępna w ofercie producenta małej architektury betonowej.

Donica "Roza 160"

160 x 160 x wys. 110 cm

Do­ni­ca Roza 160 cha­rak­te­ry­zu­je się du­ży­mi wy­mia­ra­mi, któ­re po­zwa­la­ją na swo­bod­ne umiesz­cze­nie w niej krze­wów czy na­wet mniej­szych drzew. Bo­ga­ta gama ko­lo­rów kru­szyw w ja­kiej do­stęp­na jest Roza, uła­twia jej wkom­po­no­wa­nie w każ­dą więk­szą prze­strzeń, np. pla­ce czy dep­ta­ki. Firma
STYL-BET posiada w swojej ofercie również donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 2800 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): Paleta specjalna
WAGA PALETY: Paleta specjalnaWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U