You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGO


Duża kwadratowa donica wykonana w technologii betonu płukanego.

Donica "Brygida"

150 x 150 x wys. 90 cm

Brygida to duża kwadratowa donica wykonana w technologii betonu płukanego. Wiel­kość oraz bo­ga­ta ofer­ta kru­szyw to atu­ty do­ni­cy, któ­ra swo­ją for­mą po­zwa­la na efek­tow­ne wy­eks­po­no­wa­nie du­żych ele­men­tów zie­le­ni przy cią­gach pie­szych, par­kin­gach itp. Jej kształt i wy­mia­ry są do­sko­na­łą pro­po­zy­cją do wy­ko­rzy­sta­nia na du­żych prze­strze­niach. Producent małej architektury betonowej firma STYL-BET posiada w swojej ofercie inne kształty donic np.: okrągłe, prostokątne, kwadratowe oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 1480 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1
WAGA PALETY: 1480 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U