You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ŁAWKI Z BETONU PŁUKANEGO


Betonowa ławka z oparciem Dona

Ławka "Dona"

200 x 57 x wys. 82 cm

Dona to elegancka ławka z oparciem wykonana w technologii betonu płukanego. Pre­zen­to­wa­na ław­ka wy­po­sa­żo­na jest w kom­plet ocyn­ko­wa­nych śrub mon­ta­żo­wych, ocyn­ko­wa­ne me­ta­lo­we oku­cia oraz przy­go­to­wa­ne do mon­ta­żu sie­dzi­sko i opar­cie wy­ko­na­ne z drew­na igla­ste­go za­bez­pie­czo­ne im­pre­gna­tem. Ko­lo­ry wy­stę­pu­ją­ce w ele­men­tach drew­nia­nych do wy­bo­ru np: kasz­tan, drew­no eg­zo­tycz­ne­,dąb na­tu­ral­ny. Firma STYL-BET w swojej ofercie posiada bogaty wybór ławek bez oparcia, ławek z oparciem oraz betonowych siedzisk, wykonane w technologii betonu płukanego oraz architektonicznego.

WAGA:

270 kg

ILOŚĆ (SZT/PALETA):

3

WAGA PALETY:

810 kg