You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SCHODY Z BETONU PŁUKANEGO


Nowoczesne schody ażurowe półokrągłe z betonu

Schody ażurowe trzybelkowe półokrągłe

od 1 do 6 stopni

Producent małej architektury STYL-BET posiada w swojej ofercie schody ażurowe trzybelkowe półokrągłe z betonu płukanego, charakteryzujące się unikalnym sposobem wykończenia, fakturą oraz kolorem. Charakterystyczna dla tej technologii warstwa odsłoniętego kruszywa czyni powierzchnię schodów szorstką oraz antypoślizgową a jednocześnie atrakcyjną estetycznie. Schody wejściowe betonowe STYL-BET wyróżnia znaczna odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Pod­czas pre­fa­bry­ka­cji wy­ro­bu ist­nie­je moż­li­wość mon­ta­żu w be­to­nie wy­cie­ra­czek lub otwo­rów do ba­lu­strad. W ofercie firmy STYL-BET znajdują się również inne warianty schodów ażurowych -jednobelkowe, dwubelkowe oraz trzybelkowe proste. Zobacz także: schody parterowe, okładziny stopni schodowych oraz betonowe stopnie schodowe.
Wzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U