You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGODonica "RACA" deco

100 x 100 x wys. 50 cm

Donica RACA deco to kwadratowa donica z betonu architektonicznego. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. W ofercie firmy STYL-BET znajdują się donice kwadratowe w innych rozmiarach:Roca deco (100 x 100 x wys. 100 cm), Rosel deco (40 x 40 x wys. 45 cm) oraz Ada deco (60 x 60 x wys. 60 cm). Pełna oferta donic oraz kwietników betonowych: prostokątne, kwadratowe, okrągłe, donice o niestandardowych kształtach oraz kwietniki ramowe.

WAGA: 430 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1
WAGA PALETY: 430 kgWzory i kolory:

Beton biały
Beton szary
Beton barwiony
Beton malowany