You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DONICE Z BETONU PŁUKANEGODonica "Maryla"

Φ 115 x wys. 80 cm

Do­ni­ca bez dna (op­cja z dnem do­stęp­na) do za­sto­so­wa­nia za­rów­no na na­wierzch­niach utwar­dzo­nych, jak i zie­lo­nych. Moc­na i sta­bil­na po­zwa­la na kom­po­no­wa­nie róż­nych form zie­le­ni — ma­łych i du­żych. Dzię­ki sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej bę­dzie do­sko­na­łym do­peł­nie­niem es­te­tycz­nym dla Klien­tów wy­ma­ga­ją­cych uatrak­cyj­nie­nia prze­strze­ni. W ofercie firmy STYL-BET znajdyje sie donica Maryla 2 deco wykonnana w technologii betonu architektonicznego. Zobacz rónież donice w innych kształtach: okrągłe, prostokątne, kwadratowe, donice w innych kształtach oraz betonowe kwietniki ramowe.

WAGA: 560 kg
ILOŚĆ (SZT/PALETA): 1
WAGA PALETY: 560 kgWzory i kolory:

Frakcja K
Frakcja M
Frakcja U